Näita pilti ×

Registreeru

×

Logi sisse

×

Unustasin parooli

×

Küsi esinejalt

×
Energiaühistu Energiatalgud

Elektrilevi juht: väiketootjad toovad monopolile varem või hiljem lõpu

By Tuul Ärileht.delfi.ee, 04.01.2016
Elektri mikrotootmise tehnoloogia kiire arengu ja langustrendis hindade ajajärgul ei saa võrguettevõtte kui monopoli kadumise kohta küsida enam kas, vaid millal. See tähendab, et Elektrilevil on vaid üks ülim eesmärk – pakkuda konkurentsivõimelist ja taskukohast võrguteenust. Millised väljakutsed vajavad alistamist, et olla konkurentsivõimeline?
Euroopa madalaim energiatihedus. Euroopa Komisjoni raporti järgi tarbitakse Eestis liinikilomeetri kohta 133 MWh elektrienergiat. Seda on kuuendiku võrra vähem kui suure hajaasutusega Soomes, kaks korda vähem kui Saksamaal ja kolm korda vähem kui Hollandis. Seda näitajat veelgi põhjalikumalt uurides leidsime, et 58% Elektrilevi liinidest on ehitatud hajaasutusse, kus neid kasutab 13% klientidest, kes tarbivad 4% kogu elektrivõrku läbivast elektrist. See ei ole enam võrguettevõtte, vaid riigi rahvusvahelise konkurentsivõime säilimise väljakutse, sest elektrivõrku peavad kõik kasutajad ülal solidaarselt. Tuleb kasvatada energiamahukat tootmist või vähendada liinikilomeetreid.
Madal varustuskindlus. Hetkel veel koostamisel energiamajanduse arengukava näeb ette varustuskindluse kahekordse paranemise. Ülitihedas ja tihedas asustuspiirkonnas, kus asuvad rohkem kui pooled majapidamised ja ettevõtted, ületame juba täna seatud eesmärki. Elektrikatkestuste keskmine kestus on vähem kui 50 minutit aastas. Hajapiirkonnas on keskmine aastane katkestusaeg ligi 12 tundi. Kuid alajaamade ja elektriliinide uuendamise keskmine tasuvusaeg hajapiirkonnas on 250 aastat. Elektrivõrgu eluiga on „vaid“ 40 aastat.
Uued energialahendused nõuavad uut võrku. Viimase kolme aastaga on võrku liidetud ligi 450 mikrotootjat. Tehnoloogia odavnemise ja jõustuvate ehitusregulatsioonide mõjul prognoosime selle numbri hüppelist kasvu. Elektrivõrkudesse sisse programmeeritud heitlikule tarbimisele lisandub järjest enam heitlikku tootmist. Teoorias lahendaks olukorra elektrivõrgu tugevdamine ja ümberehitamine, kuid selleks vajaliku miljardi euro suuruseks investeeringuks ei ole raha. See tähendaks töökorras liinide ümberehitamist ja võrgutasude hüppelist kasvu, aga võrgutasud saavad tulevikus vaid langeda.
Need kolm suurt väljakutset paistavad tänaste võimaluste juures nagu läbi kiviseina astumine – lihtsam tunduks käed tõsta ja loobuda. Aga see ei oleks lahendus. Vastus nende väljakutsete alistamiseks peitub tehnoloogia arengust ja innovatsioonist maksimumi võtmises ning Elektrilevi kasvatamises konkurentsis edukalt toimivaks ettevõtteks.
Loe pikemalt Elektrilevi blogist!

Source:: http://www.tuuleenergia.ee/2016/01/elektrilevi-juht-vaiketootjad-toovad-monopolile-varem-voi-hiljem-lopu/