Näita pilti ×

Registreeru

×

Logi sisse

×

Unustasin parooli

×

Küsi esinejalt

×
Energiaühistu Energiatalgud

Energiaühistute Mentorprogramm

Okeiko
Foto: Okeiko

Eesti Arengufond viis läbi Energiaühistute Mentorprogrammi, loomaks esmakordselt Eestisse energiaühistute võrgustik. Aasta jooksul (november 2014 kuni november 2015) said kümme mentorprogrammis osalevat kogukonda tuge ja teadmisi kõigis energiaühistu loomiseks olulistes valdkondades:

 • ühistu finantseerimine
 • ühistute loomisega seotud õigusküsimused
 • kogukonna kaasamine ühistu loomiseks
 • energiatehnoloogiad.

Lisaks tegid osalejad omavahel koostööd ning jagasid kogemusi. Energiaühistute Mentorprogrammi baasilt selgitati välja võimalikud energiaühistute organisatsiooni mudelid, mille baasilt riiklikke arendustegevusi planeerida.


MENTORPROGRAMMI TUTVUSTUS

Energiaühistute Mentorprogramm pakkus aasta jooksul soovi avaldanud initsiatiivgruppide hulgast 2014. aasta sügisel välja valitud kõige kõrgema potentsiaaliga kümnele kogukonnale järgnevat:

 • Eesti ja rahvusvaheliste ekspertide teadmisi ja kogemusi nii töötubades kui individuaalsete konsultatsioonidena järgmistes valdkondades:
  • Finantsküsimustes (finantsmudeli ja selle põhjal äriplaani koostamine, ülevaade rahastusvõimalustest tehnoloogia soetamiseks ja äriplaani ellu kutsumiseks) nõustas kogukondi Villem Vohu, kes viis läbi finantsküsimuste töötoa veebruaris 2015;
  • Juriidilistes küsimustes (lepingute ja vajalike aktide koostamine, organisatsiooni loomise protsessi seadusandlike küsimuste lahendamine) nõustas kogukondi Moonika Kukke ning teised Advokaadibüroo GLIMSTEDT esindajad, kes viisid läbi õigusküsimuste töötoa mais 2015;
  • Kogukonnaga kokkuleppe saavutamises (kogukonna kaasamine, läbirääkimine ja motiveerimine) nõustasid kogukondi Peeter Vihma, Hans Christian Soerensen ja Lutz Ribbe, kes viisid läbi kogukonna kaasamise töötoa märtsis 2015;
  • Tehnoloogilistes küsimustes erinevate ressursside kasutuselevõtu osas (päike, tuul, biomass, soojuspumpade kasutamine) nõustasid kogukondi Ülo Kask, Andres Meesak, Aivar Paabo, Tuuliki Kasonen, Lutz Ribbe ja Hans Christian Soerensen, kes viisid läbi tehnoloogiate töötoa detsembris 2014;
 • Teavitustegevusi (koduleht, meediaga suhtlemine, sündmuste korraldamine, avalik lõpuseminar 2015 aasta sügisel);
 • Koostööplatvormi (koduleht, sündmused) teiste energiaühistu algatustega suhtlemiseks;
 • Ülevaadet Euroopa riikides loodud energiaühistute rõõmudest ja muredest;
 • Toetavaid tegevusi, milleks on sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs ja õigusmõjude analüüs ning kodulehe loomine.

Mentorprogramm ei pakkunud otsest rahalist toetust ega koostanud osalejate eest dokumente, kuid võimaldas ellu viia suure osa energiaühistu loomiseks vajalikest eeltegevustest aidates ületada raskusi energiaühistu loomisel, vältida vigu ning teha kogukonnapõhisest energia- ja/või soojatootmise algatusest edulugu, millest on võimalik eeskuju võtta nii Eesti-siseselt kui rahvusvahelisel tasemel.

Mentorprogrammi lõppedes on nüüdseks edukatel osalejatel olemas kõik vajalik energiaühistu algatamiseks ehk järgnevad vajalikud dokumendid:

 • finantsmudel ning äriplaan;
 • kokkulepe kogukonnaga;
 • teadmised võimalikest tehnoloogilistest lahendustest, mida on mõistlik äriplaani rakendamiseks kasutada;
 • valmisolek tehnoloogia soetamiseks ja energiaühistu toimimiseks vajaliku rahastuse saamiseks (pangast, crowdfunding platvormilt, investoritelt, toetusprogrammidest vms);
 • koostöövõrgustik teiste energiaühistutega;
 • arusaam energiaühistutega seonduvatest õiguslikest küsimustest ja seadusandlusest.

MENTORPROGRAMMI OSALEJAD

Mentorprogrammi osalejad valis kümneliikmeline ekspertkomitee laekunud sooviavalduste põhjal, võttes arvesse potentsiaalsete osalejate hetkeseisu, plaane ja potentsiaali. Eesmärgiks oli võtta programmi kõrge potentsiaaliga võimalikult erinevate organisatsioonimudelitega energiaühistute algatused, kes soovisid elektri ja/või sooja tootmises ning tarbimises kulusid vähendada.

Välja valitud kogukondade kohta saad lugeda pikemalt siin.


MENTORPROGRAMMI MENTORID

Mentorprogrammi osalejaid toetasid nende arengus üheksa mentorit:

Villem Vohu

Villem Vohu
Finantsmentor

Moonika Kukke

Moonika Kukke
Õigusmentor

peeter vihma

Peeter Vihma
Kogukonna kaasamise mentor

tuuliki kasonen

Tuuliki Kasonen
Tuuleenergia mentor

Hans Christian Sørensen

Hans Christian Sørensen
Tuuleenergia ja kogukonna kaasamise mentor

DSC01040

Andres Meesak
Päikeseenergia mentor

Ülo Kask

Ülo Kask
Biomassi mentor

Foto Lutz Ribbe_Urh Peter Schmenger

Lutz Ribbe
Biomassi ja kogukonna kaasamise mentor

aivar paabo

Aivar Paabo
Soojuspumpade mentor


TOETAVAD TEGEVUSED

1) Õigusmõjude analüüs
Eesti Arengufondi tellimusel viis Advokaadibüroo GLIMSTEDT läbi õigusmõjude analüüsi kümne Energiaühistute Mentorprogrammis osaleva kogukonna kogemuste põhjal.

Analüüsi eesmärgid olid järgnevad:

 • selgitada välja õiguslikud takistused energiaühistute tekkeks ja toimimiseks Energiaühistute Mentorprogrammi osalejate kogemuste põhjal;
 • välja pakkuda eelmises punktis välja toodud takistuste kõrvaldamiseks ettepanekud avalikule sektorile.

Analüüsi tulemusena valmisid ettepanekud ja põhjendused Eesti õigusaktide muutmiseks.

Õigusmõjude analüüsiga on võimalik tutvuda SIIN.

2) Sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs
Eesti Arengufond viis koos kogukonna kaasamise mentori, Peeter Vihmaga, läbi sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi tuginedes Energiaühistute Mentorprogrammi kümne kogukonna kogemustele.

Uuringu eesmärgiks oli prognoosida potentsiaalsete energiaühistute energia tarbimise ja tootmise osakaalu Eesti elektri- ja soojusetoodangus ning mõju ettevõtlusele, elanike toimetulekule ja regionaalarengule.

Uuring koosnes kahest osast:

 • Energiaühistute Mentorprogrammi kümne osaleja tänase ja energiaühistu moodustamisel tehtava energiatehnoloogia valiku sotsiaalmajandusliku mõju kirjeldamine.
 • Uuringu käigus Energiaühistute Mentorprogrammi osalejate kohta kogutud andmete ja teiste olemasolevate analüüside alusel energiaühistute potentsiaali ja mõju kirjeldamine riigi elektri- ja soojusvarustuse arengus.

Sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsiga on võimalik tutvuda SIIN.

3) Koduleht ja kalkulaator
Energiaühistute Mentorprogrammi läbiviimist toetasid ka käesolev koduleht ning kalkulaator.


LISAINFORMATSIOON

Küsimuste puhul ja lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust Energiaühistute Mentorprogrammi projektijuhiga, kelle kontakt on toodud järgnevalt.

Caroline2Caroline Rute
Energiaühistute Mentorprogrammi projektijuht
caroline.rute@arengufond.ee
tel: +372 616 1100


Mentorprogrammi partnerid

etkl_logo-page-001       ITL_tekst_ENG       GLIMSTEDT logo