Näita pilti ×

Registreeru

×

Logi sisse

×

Unustasin parooli

×

Küsi esinejalt

×
Energiaühistu Energiatalgud

Energiaühistute finantspool

Energiaühistute Mentorprogrammi finantstöötoa kokkuvõte (26.02.2015)

Energiaühistute mentorprogrammi raames toimus teine töötuba, mille läbivaks teemaks oli seekord finants ja täpsemalt energiaühistute finantseerimine. Finantstöötuba toimus Paldiskis, ühe mentorprogrammis osaleva energiaühistu initsiatiivi, Pakri, kodukohas. Kohale olid tulnud kõigi kümne Mentorprogrammis osaleva energiaühistu initsiatiivi esindajad, Eesti ja välismaa mentorid, Energiaühistu projekti eestvedajad ning eraettevõtete ja riigiasutuste esindajad.

Üritusel astus esimesena ette Paldiski linnapea, kes rääkis Paldiski eripärast ning tõi mitmeid näiteid positiivsetest arengudest Paldiskis. Paldiski on ainuke Eesti linn oma tuulepargiga. Pakri poolsaarel toodetakse tuulest elektrienergiat alates 2004. aastast. Tänaseks on Pakri poolsaarel kokku 26 elektrituulikut, koguvõimsusega 63.4 MW. Pärast Paldiski linnapead võttis sõna Enn Laansoo, Jr, kes on Pakri energiaühistu eestvedaja. Enn rääkis lähemalt Pakri teaduspargi tegevustest ja arendustest. Pakri teaduspark areneb jõudsalt ja juba praegu tegutsevad pargis mitmed roheenergeetikaga seotud ettevõtted. Pakri teaduspargi visiooniks on saada aastaks 2020 Põhja-Euroopa juhtivaks kompetentsikeskuseks taastuvenergia, tarkade majade, tarkade võrkude, energia salvestamise ja elektriautode valdkonnas.

Kristjan Kuhi Ericsson-st tegi ülevaate Ericssoni tegevustest Eestis. Ericsson on arendamas tööriista, Enlife, millega on võimalik arvutada erinevate taastuvenergia projektide tasuvusaega ning monitoorida tarbimist ja tootmist. Pärast Kristjani esitlust rääkisid Enlife-st lähemalt selle tööriista programmeerijad Codeborne-ist. Enlife-ga saab lähemalt tutvuda järgneval veebilehel

Energiaühistute veebihaldur Sander Käo tegi ülevaate kohe avalikuks tehtavast energiaühistute veebist. Energiaühistute veebilehe eesmärk on teadlikkuse tõstmine energiaühistute valdkonnast ning infoväravaks olemine olemasolevatele ja potensiaalsetele energiaühistutele. Energiaühistu veebilehel on olemas mitmeid tööriistu ja funktsionaalsusi, mis peaksid lihtsustama energiaühistu loomist ja otsuste vastuvõtmist. Näiteks:

• Kalkulaator erinevate projektide tasuvusarvutusteks
• Rahastamisplatvorm rahastuse leidmiseks projektidele
• Ressursside andmepank – koondatud informatsioon erinevate energia ressursside kättesaadavusest ja potensiaalist Eestis
• Foorum & töödokumentide haldus – suhtlus- ja koostööplatvorm energiaühistutele

Üritusel esines ka rahandusministeeriumi nõunik Mari Lahtmets, kes tegi väga informatiivse ettekande avaliku sektori pakutavatest toetusprogrammidest energiaprojektide rahastmiseks. Väga hea ülevaade kõikidest olemasolevatest ja tulevatest 2014-2020 perioodi struktuuritoetuste meetmetest on olemas veebilehel www.eurotoetus.ee

Lisaks avaliku sektori rahastusele tegi Henri Laupmaa Fundwise-st ülevaate ka erasektori rahastusest. Fundwise on Eesti üks esimesi crowdfunding (ühisrahastus) platvorme ning üheks nende sooviks oleks näha ka energiaühistute energiaprojekte Fundwise rahastusplatvormil.

Erasektori võimalikust rahastamisest rääkisid ka SEB panga esindajad Villi Hunt ja Margus Jõesaar. Ettekandest selgus, et energiaühistud on pankade jaoks veel väga uus teema ja eelnev kogemus sellisel kontseptsioonil põhinevate innovatsiivsete energiaprojektide rahastamisel puudub. Villi ja Margus olid positiivselt meelestatud ning soovitasid kõikidel energiaühistu initsiatiividel nende juurde konsultatsioonile tulla.

Energiaühistute Mentorprogrammi finantsmentor Villem Vohu rääkis lähemalt äriplaani vajalikkusest, selle koostamisest ja põhilistest vigadest mis tehakse äriplaani koostamisel. Villem andis asjalikke näpunäited finantsmudelite koostamisest ja tegi ülevaate erinevate tehnoloogiate/ressursside finantsmudelitest – soojuspumbad, päikesepaneelid, tuulikud ja biomassi kasutus.

Päeva viimaseks osaks jäi grupitöö. Kõikide energiaühistute initsiatiivide esindajad said valida endale töögrupi, kus sai koos mentorite abiga koostada finantsmudelit. Kuna osalejatele pakkus huvi päikesepaneelide ja soojuspumba kasutamise võimalus, siis sai koostatud 2 töögruppi. Mõlemad töögruppid said edukalt hakkama ülesandega ja tegid mitmeid kasulikke järeldusi tehnoloogia tasuvusest.

Päeva lõpetas Mentorprogrammi projektijuht Caroline Rute, kes võttis päeva kokku ja küsis osalejatelt tagasisidet. Osalejatelt jäi kajama, et olid informatiivsed ja huvitavad ettekanded ning järgmise sammuna hakatakse enda finantsmudelite kallal töötama, et arvutada välja projektide kasumlikkus ja tasuvus.

Ürituse galerii on nähtav siin.

27. veebruar 2015

 

pilt