Näita pilti ×

Registreeru

×

Logi sisse

×

Unustasin parooli

×

Küsi esinejalt

×
Energiaühistu Energiatalgud

Euroopa energiapoliitika seisab trilemma eesx

By reginah TOOSTUSUUDISED.EE:

Energiapoliitika Euroopas ei seisa silmitsi mitte dilemma, vaid lausa trilemmaga – silmas peetakse olukorda, kus energia tootmisel tuleb arvestada kolme aspekti ehk keskkonnahoidu, varustuskindlustust ja konkurentsivõimet.

Rahvusvahelisel energeetikakonverentsil “Trilemma – teekaart tasakaalus energiapoliitikani” arutleti Eesti ja Euroopa energiapoliitika edusammude ja kitsaskohtade üle.

Konverentsi peaesineja, endine Euroopa Komisjoni energeetika peadirektoraadi juht Philip Lowe tõdes, rääkides Euroopa energiapoliitika väljakutsetest – varustuskindluse tagamine, CO2 emissiooni vähendamine, Euroopa majanduse konkurentsivõime hoidmine -, et tegu pole lihtsa ülesandega.

Konfliktsete eesmärkide üheaegne saavutamine on vägagi keeruline. “Parim lahendus on turukonkurents, sest seeläbi saadakse kõige odavam ja efektiivsem lahendus. Selleks aga, et turud töötaksid, tuleb likvideerida turumoonutused, lõpetada taastuvenergia arendamine toetustega ja muuta taastuvenergia turul konkurentsivõimeliseks. Viimane eeldab suure tõenäosusega kõrgemat CO2 hinda. Seda kõike on vaja teha, et taastada energeetikasektoris normaalne investeerimiskliima,” rääkis Lowe. Tema sõnul peab energiaettevõtete tootmisportfell olema mitmekesine. Aegunud on suhtumine, mille kohaselt taastuvenergeetika ja fossiilsetel kütustel põhinev energiatootmine üksteisele vastanduvad.

Konverentsil esinenud Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals tõi välja, et riik on seadnud ettevõttele eesmärgid, mida täites liigutaksegi trilemma tabelis sammsammult ülespoole. “Riik ootab, et Eesti Energia panustaks varustuskindlusesse, väärtustaks kohalikke energiaressursse ning vähendaks keskkonnamõjusid. Eesmärkide saavutamiseks on Eesti Energial ka selge plaan – varustuskindluse tagamiseks kasutame efektiivselt ära olemasolevad tootmisvarad ja vajadusel viime elektritootmise läbi taastuvenergialahenduste otse kliendijuurde,” ütles Vals ja lisas, et praegu on suurim osa Nord Pooli Eesti hinnapiirkonnas müüdud elektrist endiselt pärit Narva elektrijaamadest.

Riigi konkurentsivõime tõstmine ja kohalike ressursside väärtustamine on Valsi sõnul kavas põlevkivi efektiivse kasutamise ja suurenenud põlevkiviõli tootmise kaudu. Energeetika keskkonnamõju vähendamiseks on Eesti Energia tootmine viidud vastavusse kõigi kehtivate regulatsioonidega ja on plaanis suurendada ka biomassikasutamist. Õnnestumiseks on vaja riigi tuge, eelkõige stabiilsetja toimivat regulatsiooni.

Source:: http://www.eramets.ee/uudised-1/sa-erametsakeskus/euroopa_energiapoliitika_seisab_trilemma_eesx/