Näita pilti ×

Registreeru

×

Logi sisse

×

Unustasin parooli

×

Küsi esinejalt

×
Energiaühistu Energiatalgud

Keelatud riigiabi ohtu ei ole

By etea Äripäev, Rene Tammist – Taastuvenergia Koja juhataja. 03.12.2015.

Keelatud riigiabi ohtu taastuvenergia tasude maksmisel praegu ei eksisteeri.

Majandusministeeriumi kooskõlastusele saadetud elektrituruseaduse eelnõuga soovitakse kinni maksta Eesti Energia kahjumlikke investeeringuid. Sõltumatute energiatootjate koostööle sundimiseks võetakse appi hirmutamistaktika.

Taastuvenergiast elektri tootmine on viimastel aastatel Eestis seisnud. Elektritootmise kasvu on piiranud aastaid väldanud selgusetus elektrituruseadusetuleviku kohta. Seetõttu on elektrituruseaduse menetlemisega taasalustamine õiguskeskkonna selginemise seisukohalt positiivne.

Unustage puidu masspõletamine. Vältida tuleks investeerimiskeskkonda halvendavaid ühepoolseid muudatusi olemasolevatele taastuvenergia tootjatele. Peame keskenduma sektori jätkusuutlikule arengule, mitte riigiettevõtte kahjumlike projektide kinnimaksmisele tarbija taskust. Kindlasti ei taga jätkusuutlikkust eelnõus loodud võimalused põlevkivijaamades puidu masspõletamise toetamiseks.

Õiguskeskkonna selginemine lubaks lõpuni viia mitu praegu pooleliolevat olulist projekti ja alustada saaks ka uutega. Tarbijal oleks nendest ainult võita, sest uute hakkepuidu koostootmisjaamade rajamisega väheneks tarbija küttearved, madalate muutuvkuludega elektritootjate lisandumine aga langetaks elektri vabaturuhinda.

Eelnõu menetlemise käigus tuleks leida lahendus tuulenergia tootjate puhul, sest eelnõu ei ole kooskõlas memorandumiga, mille sõlmis 2012. aasta juulis koda majandusministeeriumiga, et muuta taastuvenergia toetusskeemi. Memorandumiga lubati kaotada tuuleenergiale seatud mahupiirang.

Pilved Eesti Energia kohal.
Probleeme olemasoleva toetusskeemi riigiabiloaga ei ole, sest Euroopa Komisjon on tunnistanud oma mulluse otsusega nii kehtiva kui ka kõik varasemad taastuvenergia toetusskeemid alates 2004. aastast siseturuga kokku sobivaks. Küll aga võivad tekkida probleemid riigiabiga Eesti Energial. Juba korra on riik elektrijaamade ehitust Eesti Energiale antud kapitalisüstide ja tasuta CO2-kvootide eraldamise kaudu subsideerinud. Nüüd toimuks toetuste kumuleerimine. See on Euroopa Liidu reeglitega keelatud riigiabi, mis tuleb aga tagasi maksta.

Taastuvenergia tasudest pikendatakse keskkonnavaenulikku põlevkivi kaevandamist ja kasutamist. Seda olukorras, kus kogu maailma pilgud on pööratud Pariisi, et saavutada kokkulepped kliimamuutustevastases võitluses.

Source:: http://www.tuuleenergia.ee/2015/12/keelatud-riigiabi-ohtu-ei-ole/