Näita pilti ×

Registreeru

×

Logi sisse

×

Unustasin parooli

×

Küsi esinejalt

×
Energiaühistu Energiatalgud

Liit tahab taastuvenergia tootjatele innovatsioonitoetusi

By etea BNS, 25.03.2016
Tuuletehnoloogia Liit soovib elektrituruseadust täiendada taastuvenergia tootjatele makstava innovatsioonitoetusega, mis võimaldaks liidu sõnul senisest paremini arendada uusi taastuvenergia lahendusi.
Meede kasutab ära Euroopa Komisjoni suunistes sätestatud võimaluse siduda taastuvenergia eesmärkide täitmine innovatsiooni ja töökohtade loomisega. Innovatsiooniprojektid on nutikas taastuvenergiatoetuste rakendamine – taastuvenergiateotusi makstakse üksnes juhul, kui rajatav energiatootmisvõimsus on innovaatilise tehnoloogia esimene täismõõdus projekt, millega ületatakse uue tehnoloogia turutõrge, saadakse vajalikud referentsid ekspordiks ja luuakse uusi töökohti, seisab liidu kirjas majandus- ja taristuminister Kristen Michalile.
Innovatsiooniprojektid ei tekita liidu sõnul Eesti elektritarbijale ega maksumaksjale lisakulu võrreldes kuludega, mis Euroopa Liidu taastuvenergiaeesmärkide täitmiseks vajaliku mahu hankimiseks nagunii tehakse. Taastuvenergia toetust ühe megavatt-tundi kohta makstakse samas määras, mis enne tuuleenergia turu külmutamist ja innovatsiooniprojektide tulemusena võrku lisanduvad võimsused lähevad Euroopa Liidu taastuvenergiaeesmärkide arvestusse, mistõttu selle mahu võrra on Euroopa Liidu eesmärkidest puuduolevaid koguseid võimalik Eestil teiste meetmetega vähem hankida.
Innovatsiooniprojektide meede ei sea ohtu juba töötavate võimsuste taastuvenergiatoetustega seotud õiguskindlust, sest see puudutab üksnes Euroopa Liidu taastuvenergiaeesmärkide tõttu aasta-aastalt lisanduvalt vajaminevaid koguseid.
Liidu sõnul on Eestis väljaarendatud potentsiaal tuulikute tööstuse käivitamiseks. Lisaks tuulikutootjatele on Eestis hulk ettevõtteid, kellel on võimekus tuulikute tarneahelasse komponente toota.
Tuulikute tootmine on strateegiline tööstusharu ja sektori rahvusvaheline kogemus on näidanud, et ekspordi käivitamiseks on obligatoorne koduturu tugi. Koduturul katsetatakse uusi mudeleid ja kogutakse eksportturgudele läbimurdmiseks vajalikke referentse. Kahjuks on Eesti tuulikute siseturg külmutatud. Elektrituru hinna vastu ei ole täna võimalik tuulikuid püstitada. Kehtiva toetusskeemi kohaselt võib tuulikute toodetud elektrienergia eest maksta toetust aastas kuni 600 gigavatt-tunni eest. See piir on eelmise aasta seisuga ületatud ehk uuel tehnoloogial baseeruvate tuulikute referentspargi arendamine on välistatud, kirjutas liit.
Tuuletehnoloogia Liidu liikmeskond hõlmab liidu andmetel 75,4 protsenti töötavatest ning elektrivõrguga liitumislepingu sõlminud tuuleenergiatootmisvõimsustest Eestis, ja sinna kuulub teiste seas vendadele Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluvat Eleon AS-i. Liidu juhkonda kuuluvad Tõnis Haavel, Marek Jassik, Harry Raudvere, Andres Sõnajalg, Oleg Sõnajalg, Jaanus Tehver ja Hans Teiv.

Source:: http://www.tuuleenergia.ee/2016/02/liit-tahab-taastuvenergia-tootjatele-innovatsioonitoetusi/