Näita pilti ×

Registreeru

×

Logi sisse

×

Unustasin parooli

×

Küsi esinejalt

×
Energiaühistu Energiatalgud

Loodavad tippteaduskeskused keskenduvad ka puidu väärindamisele ja planeedi jahutamisele

By reginah Eestisse luuakse aastaiks 2016–2023 üheksa uut tippteaduskeskust, mille kogumaksumus on 39 miljonit eurot. Eesti Päevaleht tutvustab, millega Euroopa Liidu rahade toel loodavad keskused tegelema hakkavad. Metsanduse ja puidukasutusega on seotud kaks uurimissuunda.
Tallinna tehnikaülikoolis luuakse kaks tippkeskust. Üks neist tegeleb ehitusega. Tippkeskuse ülesanne on liginullenergiahoonete jaoks uute ehituslahendusite loomina ja katsetamine. Energiatõhususe kõrval keskenduvad TTÜ teadlased ka puitmajadele, leidmaks viise, kuidas puitu paremini ehituses väärindada. Eestis on väga suured metsavarud, suur osa puitmajadest läheb aga ekspordiks ja Eestis neid palju püsti ei panda. Uuringud pevavad tootma ratsionaalsemaid ja efektiivsemaid lahendusi, mis aitaksid edendada puitehitust ka koduturul.
Maaülikooli keskuse „Globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes” eesmärk on mõista, kuidas ülemaailmsed kliimamuutused mõjutavad liigirikkust. Siinsed teadlased on juba avastanud, et mõnel stressitasemel paiskavad taimed atmosfääri osakesi, mis piiravad Maale jõudva päikesekiirguse hulka ja jahutavad seekaudu planeeti. See on üks teemasid, millele pööratakse ka uues keskuses suurt tähelepanu.
Loe lisa Eesti Päevalehest.

Source:: http://www.eramets.ee/uudised-1/sa-erametsakeskus/loodavad_tippteaduskeskused_keskenduvad_ka_puidu_vaarindamisele_ja_planeedi_jahutamisele_/