Näita pilti ×

Registreeru

×

Logi sisse

×

Unustasin parooli

×

Küsi esinejalt

×
Energiaühistu Energiatalgud

MKM ei pea võimalikuks suurtarbijate taastuvenergia tasu alandamist

By Tuul BNS, 06.01.2016
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) märgib kirjas Estonian Cellile, et ei pea hetkel võimalikuks suurtootjatetaastuvenergia tasu alandamist.
“MKM ei pea käesoleval hetkel võimalikuks algatatud elektrituruseaduse edasise menetlemise käigus avada taastuvelektri tootmise toetuse rahastamise põhimõtete ümbervaatamist,” märgib Leppiman. Tänaste põhimõtete muutmine võib tema sõnul kaasa tuua ka täiendava riigiabi loa taotlemise vajaduse, mis võtaks ligikaudu aasta jagu lisaaega. “MKM ei soovi pikendada juba menetluses oleva elektrituru seaduse muutmist,” kirjutab ministeeriumi energeetika asekantsler Ando Leppiman ettevõttele.
Kuigi Euroopa Komisjoni energia ja keskkonnakaitse riigiabi suuniste põhimõtete rakendamisel võiks suurtarbijad teoreetiliselt maksta taastuvenergiatasu tänase 9 eurot megavatt-tunni eest asemel ligikaudu 1,5 eurot megavatt-tunni eest, muudaks suurtarbijate taastuvenergia tasu vähendamine Eesti võimalikku asukohta suurtarbijate elektri hinna pingereas vähesel määral, kirjutab Leppiman.
“Teisest küljest toob võimalik taastuvelektri tootmise toetuse rahastamise põhimõtete muutmine kaasa tagajärgi ka kõigile teistele elektri tarbijatele, kelle seas on domineerivad äritarbijad,” märgib Leppiman. MKM peab tema sõnul oma otsustes arvestama ka väikeste äritarbijate konkurentsivõimega ning täiendav elektriaktsiisi ja taastuvenergia tasu tõus võib olla tõsiseks probleemiks põllumajandusega ja loomakasvatusega tegelevatele ettevõtjatele.
Samas märgib asekantsler, et algatatud elektrituru seaduse muutmisega luuakse alused taastuvenergia statistikakaubandusega tegelemiseks. “Taastuvenergia statistikakaubandusest potentsiaalselt laekunud tulu arvestatakse taastuvenergia tasu eelarvest maha, see omakorda vähendab kõigi tarbijate osalust taastuvenergia tootjatele makstava toetuse finantseerimisel,” kirjutab Leppiman.
Rahandusminister Sven Sester ütles Äripäevale, et kuigi Eesti energiaintensiivsed ja ekspordile suunatud tööstusettevõtted soovivad konkurentsivõime säilitamiseks energiamaksude alandamist, puudub selle sisseviimiseks poliitiline üksmeel.
Sesteri sõnul on valitsuses aktsiisierand siiski kaalumise. “Valitsusliidu lepe väljendab soovi, et Eesti oleks konkurentsivõimeline asukoht ka energiamahukate tööstuste jaoks. Aktsiisierand on üks sellega seoses kaalutavatest küsimustest, kuigi rahalist mõõdet silmas pidades mitte ainuke ega peamine,” rääkis Sester.
Haavapuitmassitootja ning Eesti suuremaid elektritarbijaid Estonian Cell soovis, et MKM kehtestaks energiaintensiivsetele ettevõtetele taastuvenergiatasude ülempiiri ja elektriaktsiisi maksulae. “Eesti energiaintensiivsete ettevõtjate energiakulude kasv ohustab juba praegu tõsiselt nende ettevõtjate konkurentsivõimet ja tegevuse jätkusuutlikkust. Kas või mõne niisuguse ettevõtja tegevuse lõpetamisel võivad olla olulised tagajärjed riigi või vastava piirkonna majandusele,” kirjutas AS-i Estonian Cell juhatuse liige Siiri Lahe ettevõtlusministrile.
AS Estonian Cell on aastatel 2007–2015 maksnud taastuvenergia tasudena kokku ligemale 12 miljonit eurot jaotamiseks teiste äriühingute kasumiteks olukorras, kus ettevõttel endal on samal tegutsemisperioodil tekkinud kumulatiivne kahjum 22 miljonit eurot. Tootmis- ja ekspordimahte kasvatades on maksukoormus üha tõusnud, lisas ta.

Source:: http://www.tuuleenergia.ee/2016/01/mkm-ei-pea-voimalikuks-suurtarbijate-taastuvenergia-tasu-alandamist/