Näita pilti ×

Registreeru

×

Logi sisse

×

Unustasin parooli

×

Küsi esinejalt

×
Energiaühistu Energiatalgud

MKM: heitmekaubandus muudab energia tootmise efektiivsemaks

By Tuul BNS, 16.12.2015
Majandus- ja kommunikatsioonimisteeriumi (MKM) energeetika osakonna juhataja Timo Tatari sõnul loob uusenergiamajanduse arengukava toimiva heitmekaubandussüsteemi, mis kaotab taastuvenergia toetusskeemid ja muudab seeläbi energia tootmise efektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks.
Tatar kirjutab Postimehes, et senisest EL-i energiapoliitikast tasub Eestil õppida eelkõige seda, et praegune korraldus, kus igal liikmesriigil on omad eesmärgid koos nende täitmiseks loodud turuväliste taastuvenergia toetusskeemidega, toob kaasa energiaressursside ebaefektiivse kasutamise ja energiasektori investeerimiskliima halvenemise.
“Nii paisatakse elektri turuhinnaga mitte seotud toetuste toel elektriturule palju taastuvelektrit, mille tootmine ei sõltu tarbimisest, vaid ilmastikuoludest (tuul, päike, vesi), muutes elektri turuhinna kõikuvaks ning raskesti ennustatavaks. Kuna tootmisseadme kapitalikulud kaetakse turuväliselt (nttaastuvenergia tasu võrguteenuse arvel), osalevad sellised tootjad turul vaid muutuvkulul põhinevate pakkumistega, muutes nii elektri turuhinnaäärmiselt volatiilseks,” ütleb Tatar.
Tatar lisab, et ka tulevikutehingute hindade tase ei võimalda elektri tootmisesse turupõhiselt investeerida ilma täiendava toetuseta. “Oleme loonud süsteemi, kus peame toetama, sest toetatakse,” ütleb Tatar.
Tatari sõnul on uus Eesti energiamajanduse arengukava, mis asendab senised toetusskeemid taastuvenergiale EL-i heitmekaubandussüsteemiga, ühiskonnale kõige odavam viis puhtama keskkonna poole liikumiseks.
Sellisel viisil kajastuksid energia tootmisel tekkivad heitmed elektri hinnas ning väiksema keskkonnamõjuga tootjate konkurentsivõime paraneks ilma täiendavate toetusteta. Samas annaks see motivatsiooni olemasolevatele tootjatele otsida ja leida võimalusi oma tootmise efektiivsemaks ning keskkonnasõbralikumaks muutmiseks, märgib Tatar.
Tatar märgib, et eeldusel, et on toimiv Euroopa heitmete kaubanduse süsteem või muud koostöömehhanismid ning ühine energia siseturg, võetaks taastuvad ressursid Eestis kasutusele kõigepealt just seal, kus nende hind ja kättesaadavus on parim, mitte seal, kus toetusskeem on kõige priskem. “See annaks tööd Eesti inimestele, võimaldaks asendada olemasolevates elektrijaamades fossiilsed kütused madala kvaliteediga puiduga ning võimaldaks säilitada Eesti energeetilise sõltumatuse,” märgib Tatar.
Lisaks rõhutas Tatar, et Pariisis vastu võetud kliimalepe ei muuda Eesti energiamajanduse suunda, kuna Euroopa Liidu senine kliimapoliitika on leppest ambitsioonikam.
Ta toob välja, et kuna EL on juba varem kokku leppinud, et käesoleva sajandi keskpaigaks peavad CO2 emissioonid langema vähemalt 80 protsenti, siis nii Eesti kui teiste EL-i riikide kavad energeetika planeerimisel on juba praegu suurusjärgu võrra ambitsioonikamad, aga ka detailsemad, kui Pariisi kokkulepe ette näeb.
“2012. aastal alustati Eesti uue energiamajanduse arengukava väljatöötamist, mis lähtub Euroopa Liidu ambitsioonikast energia- ja kliimapoliitikast. Praeguseks on arengukava valitsusele esitamiseks valmis ja seal sõnastatud poliitikavalikud on kooskõlas Euroopa Liidu energia- ja kliimapoliitikaga ning Eesti riigi majanduslike huvidega. Ammugi siis Pariisi kokkuleppega,” kirjutab Tatar.

Source:: http://www.tuuleenergia.ee/2015/12/mkm-heitmekaubandus-muudab-energia-tootmise-efektiivsemaks/