Näita pilti ×

Registreeru

×

Logi sisse

×

Unustasin parooli

×

Küsi esinejalt

×
Energiaühistu Energiatalgud

Nelja Energia peab karmimaid müranõudeid põhiseadusvastaseks

By Tuul BNS, 17.12.2015
Taastuvenergeetika ettevõte Nelja Energia AS kritiseerib keskkonnaministeeriumi valitsusse viidud atmosfääriõhu kaitse seadust, mis seab tuulegeneraatoritele senisest märksa karmimad müranõuded, mis kahjustaks ettevõtte tuuleenergia tootmist.
Seadus defineerib keelatud mürana inimtegevusest põhjustatud ning välisõhus leviva soovimatu või kahjuliku heli, mille tekitavad paiksed või liikuvad allikad. Seega seab seadus karmimad müranõuded ka elektrituulikutele
Nelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus kirjutab kirjas keskkonnaministeeriumile, et kasutusse rajatud ja tänaseks toimivatele elektrituulikutelekarmimate müranõuete esitamine on tema hinnangul põhiseadusvastane.
“Nelja Energia olemasolevad tuulepargid on rajatud, tuginedes kehtivale õigusele ja varasema regulatsiooni kehtimajäämise ootusele. Regulatsiooni muutmine tuulepargi käitaja kahjuks riivab tema õiguspärast ootust sellele, et varasem regulatsioon jääb kehtima,” märgib Kruus.
Kruusi sõnul on käesoleval juhul riive kaalukas muuhulgas sellepärast, et Nelja Energia on oma tegevust planeerinud pikalt ette ja konkreetset vajadust regulatsiooni muutmiseks tuuleparkide puhul ei esine.
Lisaks heidab Kruus ministeeriumile ette, et müra normaaltasemed ega müra mõõtmise metoodika ei ole eelnõuga paika pandud, vaid need kehtestatakse hiljem keskkonnaministri määrusega, mistõttu ei ole võimalik hinnata eelnõu tegelikku negatiivset mõju ettevõtte tuuleparkidele.
“Kokkuvõtvalt on tuulepargi käitaja õiguste riive eelnõu müraregulatsiooniga õigustamatu ja vastuolus põhiseadusega, milelle on lisaks Nelja Energiale tähelepanu juhtinud ka Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon, kuid ministeerium ei ole neid argumente eelnõu menetlemisel arvesse võtnud, märkis Kruus.
Seetõttu palub energiafirma võimalust, millega jäetakse seaduses sätestatud müraregulatsioon täielikult või osaliselt rakendamata tuulepargi omanike suhtes, kes on tuulepargi rajanud enne seaduse jõustumist, kuivõrd vastupidisel juhul võib eelnõu omada negatiivset tagasiulatuvat mõju elektrituulikutetoodangule.
Keskkonnaministeeriumi algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu on saanud vajaliku kooskõlastuse teistelt ministeeriumitelt ja on esitatud valitsuse istungile.
Nelja Energia AS on taastuvenergeetika arendamisega tegelev ettevõtte, mis tegeleb elektritootmise korraldamisega ja erinevate taastuvenergeetikasalvestamise tehnoloogiate arendamisega.
Nelja Energia tegevusaladeks on peamiselt tuuleenergia ja biomassiga seotud projektide arendamine ning haldamine. Lisaks sellele tegeleb ettevõtte ka teiste aladega, mis toetavad taastuvenergeetika sektorit.
Firma on arendanud Baltimaades seitse tuuleparki.

Source:: http://www.tuuleenergia.ee/2015/12/nelja-energia-peab-karmimaid-muranoudeid-pohiseadusvastaseks/