Näita pilti ×

Registreeru

×

Logi sisse

×

Unustasin parooli

×

Küsi esinejalt

×
Energiaühistu Energiatalgud

Reinsalu jättis puidupõletamist võimaldava eelnõu kooskõlastamata

By etea BNS, 08.03.2016
Justiitsminister Urmas Reinsalu jättis kooskõlastamata majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) eelnõu, mis oleks võimaldanud Eesti Energial ja ka teistel tootjatel puidust ekspordi eesmärgil taastuvenergiat toota.
“Käesolevale eelnõule ei ole eelnenud väljatöötamiskavatsust, eelnõu ei vasta HÕNTE [hea õigusloome ja normitehnika eeskiri] nõuetele ning on vastuolus õigusloome mahu vähendamise kavas rõhutatud põhimõtetega. Eelnõu seletuskiri sisaldab sisulisi ebatäpsusi, mis ei võimalda üheselt hinnata eelnõus pakutud lahendusi,” kirjutab Reinsalu kirjas MKM-ile.
“Osade sätete ettevalmistamisel on eelnõus lähtutud veel vastu võtmata taastuvenergia tegevuskavast, mis aga ei saa olla aluseks seaduse ettevalmistamisel. Lisaks puudub eelnõu seletuskirjas mõjude analüüs. Eeltoodud põhjustel jätab justiitsministeerium eelnõu kooskõlastamata,” lisas minister.
Veebruari lõpus saatis majandus- ja taristuminister Kristen Michal justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks elektrituruseaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt hakkab riik tulevikus korraldama vähempakkumisi metsajäätmete ja väheväärtusliku puidu turule toomiseks ning sellest eksporditarbeks taastuvenergia tootmiseks.
Kokku 10 leheküljelises kooskõlastamiskirjas toob justiitsministeerium välja 17 tõsisemat puudust ja 29 normtehnilist puudust, millele tuginedes justiitsministeerium elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamata jätab.
Elektrituru seaduse eelnõu regulatsioon looks kava kohaselt võimaluse taastuvenergia statistikakaubanduseks nende Euroopa Liidu liikmesriikidega, mis ise ei suuda tähtajaks taastuvenergia eesmärke täita. Statistikakaubanduse eest maksaksid need riigid, mis statistikat ostavad ning Eesti tarbija selle eest ei tasu.
Lisaks on uues eelnõus planeeritud üleminek olemasolevalt taastuvenergiaskeemilt uuele nii, et välditakse taastuvenergiatasuna makstava toetuse suurenemist. “Madalate elektrienergia hindade tõttu kujuneks eelnevalt välja töötatud turuhinnaga seotud toetusmudeli puhul väljamakstav toetus suuremaks kui hetkel kehtiv skeem seda ette näeb,” ütles Michal eelnõud kooskõlastusringile saates.
Seega on tema sõnul mõistlik jätta olemasolevatele tootjatele skeem samaks, kuid uus vajaminev taastuvenergia hankida läbi konkurentsile avatud vähempakkumiste. Varasema toetuskeemi osas toimuks selle järkjärguline lõppemine alates aastast 2018.
Valitsuskabinet võttis jaanuaris vastu põhimõttelise otsuse, millega võimaldatakse Eesti tootjatel statistikakaubanduse turus osaleda, mis muu hulgas võimaldab nõudluse korral Eesti Energial hakkpuidust taastuvenergiat toota. Otsus sündis kompromissina sotside nõudmistele, kes varem keeldusid elektrituruseaduse muutmise seadust kooskõlastama taunides Eesti Energia jaamades puiduhakke põletamist.
Eesti Energia elektrijaamad on võimelised kokku tootma biomassist aastas 3 teravatt-tundi energiat, selle koguse statistikakaubandusse suunamine võimaldaks teenida aastas tulu kuni 66 miljonit eurot.
Valitsuse plaani on tugevalt kritiseerinud erinevad puidutööstuse ettevõtted, mis näevad selles ohtu oma konkurentsivõimeline ja toorme üldiseks hinnatõusuks. Ka küttesektori ettevõted on välja toonud, et täiendav tarbimine võib tõsta puiduhinda ja seeläbi muuta kallimaks ka küttehinna.
Metsandussektori ettevõtted on aga kava kiitnud, kuna viimased aastakümned on nende hinnangul Eestis liiga vähe metsa raiutud, hinnad on madalad ja sektoris on kaotatud hulk töökohti.

Source:: http://www.tuuleenergia.ee/2016/03/reinsalu-jattis-puidupoletamist-voimaldava-eelnou-kooskolastamata/