Näita pilti ×

Registreeru

×

Logi sisse

×

Unustasin parooli

×

Küsi esinejalt

×
Energiaühistu Energiatalgud

Reinsalu: toetan puidu põletamist, mure on taastuvenergia toetustega

By etea BNS, 08.03.2016
Justiitsminister Urmas Reinsalu kinnitas teisipäeva õhtul tehtud avalduses, et ei ole vastu statistikakaubandust lubavale eelnõule ja soovib seadustada puidu põletamise elektrienergia tootmiseks Eesti Energia kateldes.
“Justiitsministeerium soovib statistikakaubanduse võimalikult kiiret sätestamist seadusena, selleks pole mingeid õiguslikke takistusi. Kindlasti tuleb toetada statistikakaubandust ja koostööprojekte, mille kaudu saame oma taastuvenergia potentsiaali Euroopa Liidu raames eksportida. Sellest võidab nii tarbija väiksema taastuvenergia tasu näol kui ka meie tootjad,” kinnitas Reinsalu.
“Justiitsministeeriumi jaoks peituvad eelnõus probleemid seoses uue siseriikliku taastuvenergia toetusskeemiga, mis ei puutu statistikakaubandusse. See mõjutab Eesti majanduse konkurentsivõimet ja tarbijaid,” lisas Reinsalu.
“Oluline on sätestada, milline on riigi eesmärk taastuvenergia osakaalu saavutamiseks. Täna selline konkreetne eesmärk puudub. Energiamajanduse arengukava on täna eelnõu staatuses. Kuna nimetatud seadusega kaasneb tarbijale suur koormus, siis tuleks ka nimetatud eelnõus sätestada taastuvenergia eesmärk. Eelnõus on sätestatud viia läbi niinimetatud taastuvenergia oksjonid siseriiklikult, kui me näiteks sätestame eesmärgiks 25 protsenti või 30 protsenti, siis hakkab meie tarbija oluliselt enam maksma,” selgitas justiitsminister.
“Täna on taastuvenergia eesmärk sätestatud vaid taastuvenergeetika arengukavas aastani 2020. Seal toodud taastuvelektri osakaal 17,6 % on praktiliselt juba täidetud ja eriti 2020 on see täidetav. Selleks pole üldse seadust vaja muuta,” märkis Reinsalu.
“Meil on täna väga suur potentsiaal Eesti Energia jaamade näol. Seal on võimalik toota 2,5 või isegi 3TWh, seda on ligi kaks korda enam, kui tänane taastuvate toodang kokku. Lisaks tähendaks see tuhandeid töökohti ja omanikutulu riigile. See on kõige odavam viis taastuvate (energiaallikate – BNS) eesmärgi täitmiseks ja seda oluliselt odavamalt kui täna makstava toetusega – 2 kuni 2,5 korda odavamalt,” märkis Reinsalu. “Seda momenti pole eelnõus üldse kajastatud. Meil seisab täna jõude võimsusi taastuvenergia tootmiseks. Pole mõtet oksjoni teel uusi võimsusi hankida, kui saaks olemasolevad ära kasutada,” selgitas ta.
“Juhin tähelepanu, et eelnõuga tuleb ette näha tarbijate jaoks säästlik taastuvenergia toetusskeem juhuks, kui elektrihind hakkab lähiaastatel tõusma. Siinkohal veel üks märkus – eelnõu ei tee tarbija elu paremaks. Tänane süsteem säilib olemasolevatele tootjatele, tarbija maksab sama palju,” lõpetas Reinsalu.
Justiitsminister Reinsalu jättis teisipäeval kooskõlastamata majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) eelnõu, mis oleks võimaldanud Eesti Energial ja ka teistel tootjatel puidust ekspordi eesmärgil taastuvenergiat toota.
Justiitsminister heitis eelnõule ette mittevastavust hea õigusloome ja normitehnika eeskirja nõuetele ja lisaks puudus eelnõu seletuskirjas mõjude analüüs.
Valitsuskabinet võttis jaanuaris vastu põhimõttelise otsuse, millega võimaldatakse Eesti tootjatel statistikakaubanduse turus osaleda, mis muu hulgas võimaldab nõudluse korral Eesti Energial hakkpuidust taastuvenergiat toota. Otsus sündis kompromissina sotside nõudmistele, kes varem keeldusid elektrituruseaduse muutmise seadust kooskõlastama taunides Eesti Energia jaamades puiduhakke põletamist.
Eesti Energia elektrijaamad on võimelised kokku tootma biomassist aastas 3 teravatt-tundi energiat, selle koguse statistikakaubandusse suunamine võimaldaks teenida aastas tulu kuni 66 miljonit eurot.
Valitsuse plaani on tugevalt kritiseerinud erinevad puidutööstuse ettevõtted, mis näevad selles ohtu oma konkurentsivõimeline ja toorme üldiseks hinnatõusuks. Ka küttesektori ettevõted on välja toonud, et täiendav tarbimine võib tõsta puiduhinda ja seeläbi muuta kallimaks ka küttehinna.
Metsandussektori ettevõtted on aga kava kiitnud, kuna viimased aastakümned on nende hinnangul Eestis liiga vähe metsa raiutud, hinnad on madalad ja sektoris on kaotatud hulk töökohti.

Source:: http://www.tuuleenergia.ee/2016/03/reinsalu-toetan-puidu-poletamist-mure-on-taastuvenergia-toetustega/