Näita pilti ×

Registreeru

×

Logi sisse

×

Unustasin parooli

×

Küsi esinejalt

×
Energiaühistu Energiatalgud

Sertifikaat on üha kasulikum

By kertuk SINU METS, Kristel Arukask:
Veel viis aastat tagasi ei olnud Eestis PEFC sertifitseeritud puidu järele nõudlust, kuid tänaseks on olukord muutunud.
Hetkel soovivad metsaomanikelt kõige enam sertifitseeritud puitu puidugraanulite tootjad, kes turustavad oma toodangut Euroopasse. Üheks põhjuseks on see, et Euroopa elektrijaamad on sisse seadnud nõude – alates 2017. aastast nad sertifitseerimata puitu enam ei kasuta. 2016. aasta on üleminekuperioodiks, kus soojatoojad eelistavad sertifitseeritud puitu, kuid võivad osaliselt kasutada veel ka n-ö kontrollitud puitu (controllwood, põhiline on päritolukontroll).
Sertifitseeritud puidu nõudluse kasvu mõjutavad kindlasti ka üha teadlikumad tarbijad ja üha suurem huvi taastuvate energiaallikate vastu.
Eesti hetkeseis
Eestis on PEFC metsamajandamise sertifikaadi omanikke kaks, Eesti Erametsaliit ja RMK. Erametsaliidul on alates 2010. aastast PEFC metsamajandamise rühmasertifikaat, mis tähendab seda, et rühma liikmeteks saavad olla kõik erametsaomanikud, kes selleks soovi avaldavad ja on nõus PEFC standardi nõudeid täitma. Hetkel on meie rühmasertifikaadiga kaetud veidi üle 10% erametsamaa pindalast.
PEFC sertifikaat annab metsaomanikele eelise keerulises majandusolukorras, kus puidu pakkumine ületab nõudluse. Praeguses turuolukorras maksavad erinevad puidukokkuostjad, olenevalt puidusortimendist, metsaomanikele PEFC sertifitseeritud puidu eest 0,5-1 eurot tihumeetri pealt lisaks.
Metsaomanikele tähendab PEFC metsamajandamise sertifikaadi taotlemine ja omamine seda, et nad on valmis võtma lisakohustusi ja nõus metsa majandamise teatud piirangutega. Eestis PEFC metsamajandamise standard olulisi täiendavaid piiranguid ei sea, kuid tuleb järgida metsaseadust ja muid metsa majandamisega seotud õigusakte. Tähtis on, et on olemas ülevaade oma metsa kaitstavatest objektidest ja nende seisukorrast, metsaressursist, tehtud töödest, planeeritavatest töödest jms tegevusest. Lisaks on metsaomanikul kohustus teavitada metsas töötavaid isikuid (või ettevõtet) sellest, et tegemist on PEFC sertifitseeritud metsaga. Peamiseks kriteeriumiks on säästlik majandamine, mis hõlmab endas nii metsa kasutust, kasvatust kui kaitset.
Kuidas liituda?
Erametsaliidu PEFC rühmasertifikaadiga liitumiseks tuleb meile esitada avaldus koos oma metsamaa andmetega. Liidu kontrolliüksus vaatab metsamaa andmed ja avalduse üle ning teeb PEFC kontrollrühmale ettepaneku metsaomanik PEFC grupiga liita. Enne liitumist tutvustatakse metsaomanikule PEFC standardi nõudeid, mille täitmist kinnitab metsaomanik nii, et sõlmib Eesti Erametsaliiduga kokkuleppe. Aasta jooksul pärast avalduse laekumist tehakse metsaomaniku juures esmane sisekontroll, kus vaadatakse PEFC standardi nõuetele vastavus üle.
Metsaomaniku jaoks tähendab PEFC grupiga liitumine seda, et erametsaliidu kontrollrühmal ja audiitoritel on õigus teda külastada ning kontrollida ta metsamajandusliku tegevuse vastavust PEFC standardi nõuetele. Metsaomanik peab end kurssi viima standardi tingimustega, osalema sisekontrollides, kus kontrollitakse nii metsamajanduslikke töid kui ka majandamisega seotud dokumentatsiooni, andma infot oma metsamaa suuruse jms kohta, maksma igal aastal PEFC rühmasertifikaadi tasu.

Source:: http://www.eramets.ee/uudised-1/sa-erametsakeskus/sertifikaat_on_uha_kasulikum/