Näita pilti ×

Registreeru

×

Logi sisse

×

Unustasin parooli

×

Küsi esinejalt

×
Energiaühistu Energiatalgud

Taastuvenergia kattis möödunud aastal 16,7 protsenti elektri kogutarbimisest

By etea BNS, 20.01.2016
Taastuvatest allikatest pärinevat elektrienergiat toodeti möödunud aastal Eestis 1507 gigavatt-tundi, mis on 11,1 protsenti enam kui 2014. aastal; Eesti taastuvenergia toodang moodustas elektrienergia kogutarbimisest 16,7 protsenti ehk 1,9 protsendipunkti enam võrreldes eelnenud aastaga.
Eesti on seadnud eesmärgi viia taastuvenergia osa elektrienergia kogutarbimisest 2020. aastaks 17,6 protsendini. 2015. aasta vaheeesmärk oli 13,2 protsenti, teatas Elering.
“Möödunud aasta näitas, et Eestis toodetakse ja potentsiaal on toota palju enam elektri- ja soojusenergiat taastuvallikatest, kui vajame riikliketaastuvenergia eesmärkide saavutamiseks. See avab ukse taastuvenergia ekspordiks ja seda mitte energiat müües, vaid riiklikke eesmärke ületavat statistikat eksportides,” kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.
Eelmise aasta neljandas kvartalis moodustas taastuvenergia Eesti kogutarbimisest 17,8 protsenti. 2014. aasta samal ajal oli näitaja 16,7 protsenti.
Toetust saanud taastuvenergia kogus kasvas eelmisel aastal samuti 11 protsendi võrra 1253 gigavatt-tunnini. Rahalises arvestuses maksis Eleringtaastuvenergia toetusi 67 miljoni euro ulatuses.
Möödunud aasta taastuvenergia kogutoodangust andsid biomass, biogaas ja jäätmed 52 protsenti. Nendest allikatest toodeti aasta jooksul elektrit 784 gigavatt-tundi ehk neli protsenti enam kui eelnenud aastal. Biomassist, biogaasist ja prügist toodetud elektrile maksti toetust 33,9 miljonit eurot, mis on 1,7 miljonit eurot enam kui aasta varem.
Tuuleenergia andis 2015. aastal 46 protsenti taastuvenergia kogutoodangust. Tuuleenergia toodang kasvas aastaga 21 protsenti. Aasta kokkuvõttes olid tuuleolud 2014. aastaga võrreldes paremad – mõõtmised Pakri poolsaarel ja Virtsus näitasid päeva keskmise tuulekiiruse kasvu keskmiselt 32 protsenti. Sellest tulenevalt suurenesid tuuleenergiale makstud toetussummad aasta lõikes 23 protsenti 32,2 miljoni euroni.
Esmakordselt täitus elektrituruseaduses toetatavale tuuleenergiale seatud piir – 600 gigavatt-tundi kalendriaastas. Toodang jõudis nimetatud piirini 25. detsembri hilisõhtul ja aasta viimase kuue päeva jooksul tuulest toodetud elektrienergia eest toetust ei makstud.
Hüdroenergia toodang oli mullu 27 gigavatt-tundi. Suurimat kasvu näitas 2014. aastaga võrreldes jätkuvalt päikeseenergia – toodetud elektrienergia maht kasvas 524 megavatt-tunnilt 1,6 gigavatt-tunnini ning ka toetussummad suurenesid vastavas mahus, ulatudes aasta kokkuvõttes enam kui 83 000 euroni. See summa moodustab kogu väljamakstud toetustest siiski marginaalse osa. Kokku on taastuvenergia tootjate hulgas üle 400 päikesepaneelide omaniku, enamik neist mikrotootjad.
Tõhusa koostootmise toetust maksti 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga nelja protsendi võrra vähem, kokku 4,8 miljonit eurot. Tõhusa koostootmise režiimis toodetud ja toetust saanud elektrienergia kogus kahanes 157 gigavatt-tunnilt 151 gigavatt-tunnini.

Source:: http://www.tuuleenergia.ee/2016/01/taastuvenergia-kattis-moodunud-aastal-167-protsenti-elektri-kogutarbimisest/