Näita pilti ×

Registreeru

×

Logi sisse

×

Unustasin parooli

×

Küsi esinejalt

×
Energiaühistu Energiatalgud

Kalkulaator

Kris Moor
Foto: Kris Moor

Tutvustus


“Veebikalkulaator” on tööriist, mille eesmärgiks on anda potentsiaalsetele ühistutele esialgne hinnang ühistulise energiatootmise võimalustest ning kasu(m)likkusest.

Kalkulaator on üks osa Energiaühistute veebikeskkonna “Tööriistakastist” ning selle abil soovitakse lihtsustada tootmisliigi valiku tegemist. Samuti oli kalkulaatori loomise eesmärgiks anda energiaühistute algatajatele hinnang kogukonnapõhise energiatootmise võimalikust majanduslikust otstarbekusest, et seeläbi soodustada informeeritud otsuste tegemist.

Veebikalkulaatori sihtgruppideks on potentsiaalsed energiaühistute loojad, kelleks võivad olla:

Linnades (tiheasustusega alad):

 • korteriühistud;
 • asumiseltsid;
 • teadus- ja tööstuspargid;
 • kinnisvaraettevõtted.

Maal (hajaasustusega alad):

 • kohalikud omavalitsused;
 • talupidajad,
 • metsaühistud;
 • väikesaarte kogukonnad;
 • virtuaalsed energiaühistud.

EÜ kalkulaator on MS Excel-i keskkonnas töötav rakendus, mis mitmesuguste andmeväljade täitmisel annab esmase indikatsiooni energia- ja soojuse tootmise võimalikkuse ning kasu(m)likkuse osas. Muuhulgas annab kalkulaator vastuse järgnevatele küsimustele:

 • Milliste tootmise ja tarbimise koguste korral on energiaühisuse moodustamine mõistlik?
 • Milline on projekti eeldatav tulukus?
 • Missugust tehnoloogiat on mõistlik ja võimalik kasutada?

Esimeses lähenduses on kalkulaator loodud MS Excel keskkonnas (seetõttu on vajalik vastava programmi olemasolu kasutaja arvutis). Edaspidistes arendustes (pärast esialgse versiooni 1.3 testimist ning täiendamist) luuakse kalkulaatorist veebipõhine aplikatsioon ning süsteem liidetakse võimalusel EstFeed’i andmeplatvormiga, võimaldamaks tarbimisandmete, asukoha jms automaatset sisselugemist kasutaja autentimisel. Veebikalkulaator on toodud järgnevalt nupule vajutades!

Ava kalkulaator

Kasutamine


Veebikalkulaatori esmase versiooni lihtsustatud tööpõhimõte on toodud järgneval joonisel.tööpõhimõte

Rakenduse kasutamine veebikeskkonnas on kirjeldatud järgnevalt:

 • Eesmärk – esialgne hinnang ühistulise energiatootmise võimalustest ning kasu(m)likkusest. Võimaldada sisend energiaühistu loomiseks vajaliku eksperthinnangu küsimiseks (lähteülesande vormistamiseks).
 • Veebilehe kasutajad – registreerimata kasutaja, registreeritud kasutaja, energiaühistu veebilehe administraator.
 • Tegevuse sammud:

– Kasutaja avab kalkulaatori lehe energiaühistute veebis, kuhu on kuvatud tekst kalkulaatori kohta ning link kalkulaatorile.
– Kalkulaator avaneb uues aknas.
– Esimesena sisestatakse kasutaja poolt indikatiivsed väärtused elektri ja soojuse tarbimismahtude kohta.
– Kasutaja poolt vajutatakse nuppu “Tulemused”.
– Tulemuste töölehel kuvatakse esialgsed majandusarvutuste tulemused.
– Tulemuste töölehel on nupp “Täpsuste andmeid”.
– Rubriigis “Täpsuste andmeid” sisestatakse kasutaja poolt täpsemad sisendandmed (3-aasta soojustarbimine, kuine elektritarbimine vms).
– Kasutaja liigub menüüriba või vastava nupu abil uuesti tulemuste töölehele, kus kuvatakse nüüd uuendatud andmed.
– Menüüriba abil on võimalik liikuda ka lähteandmete juurde ning vajadusel andmeid korrigeerida.

Tulemuseks kuvatakse kasutajatele arvutustulemused ning samuti ka arvutuste lähtepõhimõtted. Tulemusi MS Excel-i veebiversioonis salvestada võimalik ei ole. Vajadusel on võimalik kasutaja poolt ise fail salvestada MS Excel-i formaadis (.xlsx). Tulemusi on võimalus ka printida, kasutades selleks MS Excel-i veebiversiooni olemasolevat funktsionaalsust.

Järgnevalt on kuvatud valik vaateid kalkulaatori versioonist 1.0.

screenshot_1 screenshot_2

screenshot_3

Kasutusjuhend


Põhjalik tutvustus ning ülevaade Energiaühistute veebikalkulaatori versioonist 1.0 on järgnevalt toodud juhendis. Samuti on loodud ka juhendist allalaetav versioon.


Probleemide, küsimuste ja tähelepanekute osas, mis puudutavad veebikalkulaatorit, palume pöörduda kalkulaatori autori poole, kelle kontakt on toodud järgnevalt:

Jaanus Uiga
Energia- ja rohemajanduse analüütik
jaanus.uiga@arengufond.ee
tel: +372 616 1100

 

pilt